Basic Portugese Language

ArrowDzien Dobry / Bom Dia / (Bon DEE-ah/ JEE-ah (Rio))

ArrowHello (Czesc) / Olá /(O-lá)

ArrowDziekuje (jako Mezczyzna) / Obrigado /(ob-ree-GAH-doo)

ArrowDziekuje (jako Kobieta) / Obrigada / (ob-ree-GAH-dah)

ArrowJak sie masz ? / Como está? / (KOH-moh ish-TAH?)

ArrowDziekuje, dobrze / Bem, obrigado / (BENG, ob-ree-GAH-doo/dah)

ArrowWszystko wporzadku? / Tudo Bem / Como se chama?

ArrowJak amsz na imie ? / (O) meu nome é... / Muito prazer em conhece-lo

ArrowNazywam sie... /

ArrowMilo cie spotkac / Muito prazer em conhece-lo / (MOOY-to pra-ZEHR eng koh-nye-SEH-lo)

ArrowProsze / Por favore / (pohr fa-VOHR)

ArrowProsze, nie ma za co / De nada / (je NAH-dah)

ArrowTak / Sim / (SEE)

ArrowNie / Nao / (NOWNG)

ArrowPrzepraszam (jesli chcesz zwrocic na siebie uwage) / Com licença / (desh-KULP)

ArrowPrzepraszam (z wlasnej winy) / Desculpe / (desh-KULP)

ArrowDowidzenia / Desculpe / (desh-KULP)

ArrowDozobaczenia / Até logo / (ah-TEH LOH-goo)

ArrowNie mowie tak dobrze po portugalsku / Nao falo [bem] Portugues / (NOWNG fah-loo [beng] por-too-GEZH)

ArrowCzy mowisz po angielsku? / Fala Ingles / (fah-lah ing-GLEZH?)

ArrowJest tam ktos kto mowi po...? / Há aqui alguém que fale Ingles? / (AH ah-KEE al-GENG keh FAH-leh ing-GLEZH?)

ArrowPomocy / Socorro! / (soo-KOO-hoo!)

ArrowDobry dzien / Bom dia / (bon DEE-ah)

ArrowDobry wieczor / Boa tarde / (bo-ah /TARD)

ArrowDobranoc / Boa noite / (bo-ah NOIT)

ArrowNie rozumiem / Nao compreendo / (NOWNG kom-pre-EN-doo)

ArrowGdzie jest toaleta? / Onde é a casa-de-banho? / (OND eh a KAH-sah de BAH-nyoo?)

ArrowDobranoc

ArrowDobranoc

ArrowDobranoc

» Muzyczne Programy » USA » Psy Sylwetki » Wiertarki » Religie Wiara » Pianino » Domy
Page created in 0,466352 Seconds